X

Ondernemingsraad

De wet schrijft voor dat een organisatie met meer dan vijftig medewerkers een ondernemingsraad (OR) moet hebben. In 2017 zijn de eerste stappen voor de oprichting van een OR voor de Levenseindekliniek gedaan. In maart 2018 vinden de eerste OR-verkiezingen plaats, waarna het in 2017 vastgestelde conceptregelement definitief kan worden gemaakt. De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers en is voor hen spreekbuis richting de werkgever.