X

Samenwerking

In 2018 is het van cruciaal belang dat we de relaties met samenwerkingsverbanden van (huis)artsen verder ontwikkelen. Via deze samenwerkingsverbanden kunnen we onze scholingsmodules en de consulent euthanasie onder de aandacht brengen, en waar mogelijk inpassen in de agenda’s van bijvoorbeeld werkgroepen deskundigheidsbevordering huisartsen.

Het aantal euthanasieverzoeken neemt toe en ieder verzoek is voor een arts complex en belastend. Daarom willen wij samen met de beroepsgroep (bijvoorbeeld KNMG, LHV, SCEN, VERENSO) onderzoeken hoe we behandelend artsen verder en beter kunnen ondersteunen.