X

Focus op complexe euthanasieverzoeken

Van alle euthanasieverzoeken in Nederland is het aandeel dat door de Levenseindekliniek is uitgevoerd sinds 2012 (0,8%) gestegen naar 8% in 2016*. De Levenseindekliniek is nadrukkelijk niet bedoeld als oplossing voor àlle euthanasieverzoeken. Daarom spannen wij ons in om behandelaars beter in staat te stellen zelf een euthanasieverzoek af te handelen. De Levenseindekliniek ondersteunt dan bij meer complexe verzoeken.

De ambitie van de Levenseindekliniek is dat het aandeel door de Levenseindekliniek uitgevoerde verzoeken zich rond het niveau van 2017 handhaaft en niet verder toeneemt. Dat kan als de Levenseindekliniek zich daadwerkelijk uitsluitend met meer complexe verzoeken bezig houdt.

*De cijfers voor 2017 waren bij het publiceren van deze tekst nog niet bekend.