X

Consulent euthanasie

De consulent euthanasie is een verpleegkundige of een arts van de Levenseindekliniek die een (huis)arts terzijde kan staan als deze een euthanasiewens onderzoekt. Het gaat om (huis)artsen die zelf bereid zijn om het verzoek te honoreren, maar in specifieke gevallen niet verder komen zonder advies en begeleiding. Vanuit de aanzienlijke expertise die de Levenseindekliniek de afgelopen jaren heeft opgebouwd, kunnen onze consulenten met de behandelaar meedenken en als dat gewenst is ook meelopen. We hebben gemerkt dat deze dienstverlening van het Expertisecentrum Euthanasie voorziet in een behoefte. Met het meer bekend worden, neemt ook de vraag naar de consulent euthanasie toe. 

Aan de inzet van de consulent euthanasie zijn voor de arts die om deze dienstverlening vraagt geen kosten verbonden. Bijdragen van de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek maken deze ondersteuning mogelijk.