X

Spoed en euthanasie niet verenigbaar

We vinden dat spoed en euthanasie onverenigbaar zijn. Euthanasie is planbare zorg en mag niet onverwacht komen. Daarom zoeken we de samenwerking met de KNMG en de NHG (scholing), om het ‘tijdig spreken over het levenseinde’ nader onder de aandacht te krijgen. Het tijdig spreken over het levenseinde door zorgverlener en patiënt is de oplossing om te voorkomen dat een euthanasieverzoek ooit een spoedeisend karakter krijgt.