X

Reductie minder-complexe euthanasieverzoeken

 

Tot en met december 2017 ontvingen we in een periode van twaalf maanden 2.500 hulpvragen. Hiervan betrof 18% (450 hulpvragen) een patiënt met uitbehandelde kanker. De Levenseindekliniek duidt hulpvragen vanuit deze groep als minder complex aan. Het aantal minder-complexe euthanasieverzoeken willen we verminderen door artsen te steunen met scholing en begeleiding. Daarnaast gaan we met koepelorganisaties van artsen in gesprek over het elders onderbrengen van minder-complexe hulpvragen die niet door de eigen behandelaar worden opgepakt (denk bijvoorbeeld aan het ‘Hoogeveense model’).

Totdat alternatieven gevonden zijn, helpt de Levenseindekliniek iedere patiënt met een hulpvraag.