X

Kwaliteit en veiligheid

Om de toenemende zorg die we verlenen, de daarmee groeiende inzet van onze medewerkers en de uitbreiding van het aantal ambulante teams in goede banen te leiden, nemen we in 2018 de volgende maatregelen:

  • We stellen kwalitatieve en kwantitatieve eisen aan onze zorgverleners en richten daartoe een kwaliteitsfunctie in;
  • We monitoren het aantal uitgevoerde hulpvragen per zorgverlener en begeleiden zorgverleners die veel casuïstiek op zich nemen met extra aandacht;
  • We respecteren het signaal van een medewerker die aangeeft dat hij of zij geen extra casuïstiek op zich kan nemen. Deze signalen hebben voorrang op onze behoefte om hulpvragers adequaat te kunnen bedienen;
  • We onderzoeken of de huidige werkwijze en frequentie van studiedagen nog mogelijk en toereikend is bij de verdere toename van het aantal teams;
  • We zorgen voor verdere professionalisering van onze intervisiebijeenkomsten en onderzoeken of we per groep meer intervisie-bijeenkomsten moeten organiseren;
  • We zorgen voor voldoende starttrainingen om de nieuwe collega’s te trainen;
  • We breiden het buddy systeem voor nieuwe collega’s verder uit;
  • We investeren in meer en professionele begeleiding van onze zorgverleners.