X

Afwijzen

De Levenseindekliniek kan een euthanasieverzoek om verschillende redenen afwijzen:

  • De patiënt voldoet niet aan de zorgvuldigheidscriteria;
  • De aanmelding is incompleet, bijvoorbeeld omdat een patiënt weigert een machtiging af te geven voor overleg met de huisarts;
  • Anderszins.

Sinds de oprichting van de Levenseindekliniek hebben we tot en met december 2017 7900  hulpvragen ontvangen en zijn we in staat geweest om 2000 verzoeken te honoreren. We hebben 1650 verzoeken afgewezen, grotendeels omdat we vaststelden dat niet aan de zorgvuldigheidscriteria werd voldaan. We wijzen dus een aanzienlijk deel van de verzoeken af. Van deze patiënten weten we niet hoe het hen verder vergaat en wat de afwijzing voor hen betekende. Dat is de reden dat de Levenseindekliniek in 2017 een wetenschappelijk onderzoek is gestart naar de vraag hoe het de hulpvragers die hun euthanasieverzoek door de Levenseindekliniek afgewezen zagen worden, vergaat. Het onderzoek zal 30 maanden in beslag nemen.