X

Steeds meer fungeren als zorginstelling

De Levenseindekliniek fungeert als een zorginstelling, maar past door haar bijzondere missie niet binnen de specifieke kaders. In 2018 zetten we de in 2017 ingezette lijn door om aan de voorwaarden die de WTZi aan zorginstellingen stelt te voldoen. We werken het in 2017 ingerichte bestuursmodel met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht verder uit, richten een verwantenraad op en stellen reglementen op voor de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, de Adviesraad en de Verwantenraad.

Naamswijziging

De naam ‘Levenseindekliniek’ vergt al uitleg vanaf het jaar van oprichting in 2012. ‘Levenseinde’ duidt op een breder takenpakket dan wij aanbieden. ’Kliniek’ roept de associatie op met een gebouw waar levensbeëindigende activiteiten plaatsvinden, wat niet het geval is. Onze hulpvragers willen in eigen omgeving sterven. Tegelijkertijd heeft de Levenseindekliniek zich ontwikkeld tot het Expertisecentrum Euthanasie van Nederland. Deze naam hebben we in de afgelopen jaren steeds meer op de voorgrond geplaats.

 

In 2018 wijzigen we de naam ‘Levenseindekliniek’, nadat we:

  • onderzoek hebben gedaan of de naam Expertisecentrum Euthanasie voldoende ons primaire proces dekt: de zorgverlening aan mensen met een concreet euthanasieverzoek;
  • een alles omvattend ontwerp van onze huisstijl hebben gemaakt;
  • een plan hebben ontwikkeld om de naamswijziging op een gecontroleerde wijze door te voeren.

 

Cultuur en identiteit herijken

We willen in 2018 onze cultuur en identiteit herijken. We gebruiken hiervoor een vorm waarbij zoveel mogelijk medewerkers betrokken worden.

We respecteren daarbij onze maatschappelijke positie en blijven trouw aan onze kernwaarden (transparant, zorgvuldig, legaal, integer, kwaliteit, samenwerken). De patiënt staat in ons werk centraal.

Cultuur en identiteit wordt standaard onderdeel van onze interne communicatie.