X

Vanwege het toenemende aantal euthanasieverzoeken zijn we eind 2017 een campagne gestart om artsen en verpleegkundigen te werven. We hadden berekend dat als de groei zich op eenzelfde wijze door zou zetten, we rekening moesten houden met een verdubbeling van het aantal teams aan het eind van 2018. De wervingscampagne loopt door tot en met het eerste kwartaal in 2018. De resultaten zijn boven verwachting, we kunnen de benodigde uitbreiding invullen.