X

Het aantal ambulant medewerkers is in de loop van 2017 met ca. 30% gestegen. Op 31 december 2017 waren er in totaal 62 artsen en 59 verpleegkundigen aan de Levenseindekliniek verbonden.

In lijn met deze groei is ook het aantal medewerkers in ondersteunende functie met ca. 30% gegroeid (zie ook onderstaande tabel).

* het aantal FTE is berekend op een gemiddelde werktijd van 35 uur per maand, oftewel 8 uur per week.

2017 kende in 2017 een verlooppercentage van 4,7%.

Met de uitbreiding van de organisatie ontstond ook de behoefte aan verdere professionalisering op de gebieden van communicatie en P&O. Hiertoe is de afdeling Communicatie en Relaties opgericht en zijn in 2017 een P&O adviseur aangetrokken alsmede een (tijdelijke) recruiter voor de werving van ambulante teams.