X

In 2017 ontving de Levenseindekliniek 2.487 hulpvragen, een toename van 38% ten opzichte van 2016, waarin we 1.796 hulpvragen kregen. Bovendien is dit 24% meer dan de 2.000 hulpvragen die we voor 2017 hadden voorzien.

Onze omzet steeg met 67% naar € 5.439.000 (2016: € 3.244.000). Dat deze toename hoger ligt dan de stijging in het aantal hulpvragen is het gevolg van de tarieven die de zorgverzekeraars in 2017 betaalden. Mede hierdoor hebben we het tekort op de begroting kunnen terugbrengen van € 510.000 in 2016 tot € 84.000 in 2017. Andere verklaringen hiervoor zijn dat we bespaard hebben op pensioenlasten. We hadden hiervoor in 2017 € 125.000 voorzien, terwijl deze lasten pas per 1 januari 2018 zijn ingegaan. Bovendien is onze overhead niet gegroeid, ondanks de stijging in het aantal hulpvragen.

De jaarrekening van de Levenseindekliniek biedt een totaal overzicht van de omzet en resultaten van de stichting in 2017.