X

De Levenseindekliniek heeft als uitgangspunt dat haar zorgverlening, inclusief de daarvoor benodigde overhead, gefinancierd wordt uit de basisverzekering, zonder eigen bijdragen van de hulpvragers. Hiervoor sluiten we overeenkomsten of maken we afspraken met alle zorgverzekeraars.

De stichting Vrienden van de Levenseindekliniek waarborgt onze financiële onafhankelijkheid. Op de Vrienden kunnen we een beroep doen voor de kosten van innoverende of projectmatige activiteiten die door de zorgverzekering niet vergoed worden. Voorbeelden hiervan zijn de consulenten euthanasie, de scholingsactiviteiten en het inrichten van een landelijke dekkende oplossing voor de levering van euthanatica.

Doordat de tarieven van de zorgverzekeraars bijna kostendekkend zijn, heeft de Levenseindekliniek in 2017 geen bijdrage gevraagd van de Vrienden voor de dekking van de exploitatiekosten. Dit is voor het eerst sinds de oprichting van de Levenseindekliniek in 2012. Om de continuïteit van zorg te waarborgen streeft de Levenseindekliniek naar een buffer van 25% van de jaarlijkse omzet.

Om eventuele tekorten in financiële middelen op te kunnen vangen heeft de Levenseindekliniek een rekening courantverhouding met de stichting Vrienden van de Levenseindekliniek. Hierdoor is het niet nodig externe leningen aan te gaan.