X

Vakmanschap

Op het vakgebied van de Levenseindekliniek zijn voor het onderhouden van het vakmanschap in Nederland weinig nascholingsmogelijkheden beschikbaar. Om het vakmanschap en de deskundigheid van de medewerkers in de ambulante teams op niveau te brengen en te houden, zetten we de volgende instrumenten in:

  • Starttraining: Driedaagse training gevolgd door een terugkomdag na zes maanden actieve dienst. Deze training breiden we in 2019 uit naar vier dagen;
  • Studiedagen: waar één of enkele onderwerpen uitgediept en besproken worden. Twee maal per jaar gedurende één dag;
  • Intervisiebijeenkomsten: Voor de ambulante teams worden deze vier maal per jaar in vijf regio’s georganiseerd. Iedere bijeenkomst duurt vier uur;
  • Multi Disciplinair Overleg.

Voor de medewerkers is het van belang om de activiteiten van de Levenseindekliniek daadwerkelijk te volgen. Om dit te bewaken, introduceren we in 2019 een registratiesysteem, waarbij iedere medewerker per kalenderjaar weet aan welke normen voldaan moet worden om de Levenseindekliniek-registratie in stand te houden. In de jaargesprekken wordt besproken of en in welke mate de zorgverlener zijn algemene deskundigheid op peil houdt.