X

Organisatie en formatie in 2018

We hebben dringend behoefte aan een compact, dynamisch en actief kernteam. Dit krijgt in 2018 gestalte en wordt gevormd door de bestuurder, de manager Primair Proces, de manager Communicatie & Relaties en de Algemeen secretaris.

Een algemeen secretaris versterkt het management. Deze functionaris houdt zich met name bezig met beleidsmatige onderwerpen en de ondersteuning van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, adviesraad, verwantenraad, ondernemingsraad en Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.

Door de groei van de Levenseindekliniek kunnen we activiteiten die we voorheen uitbesteedden, onderbrengen in de eigen organisatie. De financiële administratie en het beheer van de Vrienden zijn hier voorbeelden van.

Vanwege de bijzondere maatschappelijke positie van de Levenseindekliniek hechten we extra belang aan de communicatie en relatiebeheer functies. Deze functies brengen we onder in de afdeling Communicatie & Relaties.

De organisatie is verder uitgewerkt in het organisatie & formatieplan.