X

Ondernemingsraad

De wet schrijft voor dat een organisatie met meer dan vijftig medewerkers een ondernemingsraad (OR) moet hebben. Sinds 2018 heeft de Levenseindekliniek ook een OR. De rollen en bevoegdheden van de OR en de manier waarop verkiezingen geregeld moeten worden, zijn vastgelegd in een regelement. De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers en is voor hen spreekbuis richting de werkgever.