X

Medewerkers

Bureau Den Haag is het kantoor van de Levenseindekliniek. Hier voeren 22 medewerkers het organisatiebeleid uit en zorgen ervoor dat ambulante teams, die in heel het land actief zijn, hun werk goed kunnen doen. 9 van hen combineren dit werk met ambulant werk. Op 31 december 2018 waren er 72 artsen en 65 verpleegkundigen in onze ambulante teams werkzaam.

Onder medewerkers verstaan we alle functionarissen die werk voor de Levenseindekliniek verrichten. Dat zijn medewerkers met een arbeidsovereenkomst, zelfstandigen (met een overeenkomst van opdracht) of een nul-uren overeenkomst. Vanuit het perspectief van de Levenseindekliniek zijn deze medewerkers allen gelijkwaardig, daarom streven we naar een 100% gelijkwaardige behandeling. Bij de Levenseindekliniek is de man/vrouw verhouding ca. 40% man en 60% vrouw. De gemiddelde leeftijd is 54 jaar.

In de ambulante teams werken arts en verpleegkundige gemiddeld 8 uur per week. De werkbelasting wordt aangepast aan de individuele mogelijkheden en wensen van de teamleden.