X

Kwaliteitsmanagement

Voor de Levenseindekliniek is het verlenen van zorg op een zodanige wijze dat dit tegemoet komt aan de verwachtingen van patiënt en maatschappij van strategisch belang. Het kwaliteitssysteem bewaakt, beheerst en verbetert de kwaliteit van zorg en de organisatie. Het beoogt gelijke behandeling. Het organiseert de zorgvuldigheid van werken. Aan de hand van het kwaliteitsmanagementsysteem maken we een samenhangend geheel van regels, voorschriften, afspraken en gebruiken. Kwaliteitszorg gaat iedere medewerker aan. Het is een levend systeem. We leggen de acties met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem in een actieplan vast. Dit plan vormt het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van het systeem.