X

Op 31 december 2018 werkten 68 artsen en 67 verpleegkundigen voor de Levenseindekliniek. Op het bureau in Den Haag werken in totaal vijfentwintig mensen, voornamelijk in deeltijd. De medisch managers en casemanagers die op kantoor werken maken ook deel uit van de ambulante teams. Het werk in de ambulante teams wordt in deeltijd uitgevoerd (acht tot zestien uur per week). Negen medewerkers van de ambulante teams vervullen ook een rol als consulent euthanasie.

Een zogenoemd ‘kernteam’ is ingesteld om samen met de bestuurder de dagelijkse leiding van de Levenseindekliniek in te vullen. Doel van het kernteam is een spreiding van taken en het veilig stellen van de continuïteit van het leiderschap.