X

ICT

Project 1

Het belangrijkste ICT-doel voor 2018 is de integratie van een aantal ICT systemen, waaronder het elektronisch patiëntendossier. Dit hebben we ondergebracht in Project 1. Het is een voor de Levenseindekliniek groot project met een groot afbreukrisico. Daarom gaan we voorzichtig te werk.

We willen niet alleen integreren, maar ook efficiënter werken. Een van de belangrijkste aandachtspunten hierbij is het declaratieproces voor zorgverleners.

Met Project 1 komen ook systemen beschikbaar om de financiële administratie in huis te nemen en Personeel & Organisatie beter te ondersteunen.

Levenseindekliniek e-mailadres

In 2018 moet iedere medewerker van de Levenseindekliniek de beschikking krijgen over een @levenseindekliniek.nl e-mailadres. Deze emailadressen moeten gebruikt worden voor verzending van email binnen de Levenseindekliniek en in het kader van het zorgproces van de Levenseindekliniek.

Zorgmail

In het eerste kwartaal van 2018 voltooien we de implementatie van ZorgMail, een project dat in 2017 is gestart. Alle medewerkers gaan van Zorgmail gebruik maken voor het beveiligd verzenden van email, met name als het over patiëntenzorg gaat.