X

Financiën

De Levenseindekliniek hecht aan haar status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. Ons primaire financiële doel is om de financiële continuïteit van de zorgverlening te waarborgen.

Ons uitgangspunt is dat de zorgverlening inclusief de daarvoor benodigde overhead gefinancierd wordt uit de basisverzekering, zonder eigen bijdragen van de hulpvragers. Hiervoor sluiten we overeenkomsten of maken we afspraken met alle zorgverzekeraars. In 2017 is met hen de methode afgesproken om adequate tarieven te berekenen.

De Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek waarborgt onze financiële onafhankelijkheid. Op de Vrienden kunnen we een beroep doen voor de kosten van innoverende of projectmatige activiteiten die door de zorgverzekering niet vergoed worden. Voorbeelden hiervan zijn de consulenten euthanasie, de scholingsactiviteiten en het inrichten van een landelijke dekkende oplossing voor de levering van euthanatica.

Om de continuïteit van zorg te waarborgen streeft de Levenseindekliniek naar een buffer van 25% van de jaarlijkse omzet.

De Levenseindekliniek beschikt niet over andere middelen dan die als werkkapitaal nodig zijn. De reserves worden beheerd door de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.