X

De Levenseindekliniek acteert in een bewogen maatschappelijk speelveld, waar de emoties sterk kunnen oplopen. Daarom is onze externe communicatie van cruciaal belang. Om dit in goede banen te leiden, hebben we ons communicatiebeleid vastgesteld en dit vastgelegd in een beleidsplan. Het bijbehorende actieplan voeren we in 2018 uit.

Het Medewerkersonderzoek 2015 toonde aan dat onze interne communicatie aandacht verdiende. In de 2017-versie van het medewerkersonderzoek werd deze boodschap bevestigd, ook al worden er ook verbeteringen gezien. Ook het interne communicatiebeleid is nu vastgelegd.

In onze snel groeiende organisatie is de focus veelal op onze zorgverlening gelegd. Nu de organisatie volwassener wordt, willen we in onze communicatie proactiever worden.

Ook relatiebeheer krijgt een prominentere rol binnen de Levenseindekliniek. Werd het relatiebeheer tot nu toe er als het ware bij gedaan, in 2018 brengen we het onder in de afdeling Communicatie & Relaties en krijgt relatiebeheer een grotere rol. Ook het beheer van contacten met belanghebbenden krijgt nu meer georganiseerde aandacht.

Het direct contact met de beroepsgroep is voor de Levenseindekliniek van toenemend belang. Daarom zijn we in 2018 in belangrijke mate aanwezig bij congressen en seminars. We hebben een eigen stand en willen door persoonlijk contact de Levenseindekliniek op de juiste wijze profileren.