X

De adviesraad van de Levenseindekliniek bestaat uit:

  • Mevrouw drs. A. Baars
  • De heer L. Bohlmeijer
  • mevrouw drs. L. van Dalen
  • Mevrouw S.M.J.G. Gesthuizen
  • De heer prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman
  • De heer dr. D.J.B. Ringoir
  • Mevrouw prof. dr. M.A. Verkerk
  • De heer prof. mr. F. van Wijmen