X

Voor het organiseren van nascholingsactiviteiten, heeft de Levenseindekliniek in 2017 maximaal ingezet op het benaderen van huisartsen, verenigd in zogenaamde WDH’s (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen). Deze samenwerkingsverbanden, meestal regionaal georiënteerd, spannen zich in om huisartsen kwalitatief hoogwaardige nascholing aan te kunnen bieden. Ondanks alle pogingen daartoe, bleek maar een beperkt aantal WDH’s geïnteresseerd in het willen agenderen van onze module Euthanasie bij dementie. Wellicht was de tijd er nog niet rijp voor. In 2018 zetten wij de gesprekken met de verschillende instanties voort.

Om nascholing voor een bredere groep artsen toch bereikbaar te maken, hebben we besloten de organisatie rond het aanbieden van de nascholingsmodules in eigen hand te nemen. Zo staat er voor het jaar 2018 nu een flink aantal nascholingen gepland op diverse locaties in geheel Nederland. De module Euthanasie in de praktijk zal voor de (huis)arts die nog geen of weinig ervaring heeft met minder-complexe euthanasieverzoeken een goede steun zijn om alsnog een euthanasieverzoek van zijn of haar patiënt op te pakken.