X

In 2019 willen we de naamsbekendheid van de consulent euthanasie vergroten.  We hebben hiertoe een plan opgesteld, waarbij we onder meer met advertorials de diensten van de consulent onder de aandacht brengen. Ook maken we een korte video over de consulent euthanasie. Deze zal onder andere op de website van het Expertisecentrum Euthanasie zichtbaar zijn. Aangezien artsen gemiddeld maar één of twee maal per jaar geconfronteerd worden met een euthanasieverzoek, is het belangrijk de marketingcommunicatiemiddelen met grote regelmaat in te zetten op plekken waar de beroepsgroep deze ziet.