X

Samenwerking

Een euthanasieverzoek kan voor een arts complex en belastend zijn. Daarom willen wij samen met de beroepsgroep (KNMG, LHV, SCEN, VERENSO) onderzoeken hoe we behandelend artsen verder en beter kunnen ondersteunen.

Via samenwerkingsverbanden van (huis)artsen kunnen we onze scholingsmodules en de consulent euthanasie onder de aandacht brengen, en waar mogelijk inpassen in de agenda’s van bijvoorbeeld werkgroepen deskundigheidsbevordering huisartsen.