X

Focus op complexe euthanasieverzoeken

Het aandeel door de Levenseindekliniek uitgevoerde euthanasieverzoeken van alle verzoeken in Nederland is sinds 2012 (0,8%) gestegen naar 11% in 2017*. De Levenseindekliniek is niet bedoeld als oplossing voor álle euthanasieverzoeken. Daarom spannen wij ons in om behandelaars beter in staat te stellen zelf een euthanasieverzoek af te handelen. De Levenseindekliniek ondersteunt dan bij meer complexe verzoeken.

De ambitie van de Levenseindekliniek is dat het aandeel door de Levenseindekliniek uitgevoerde verzoeken zich rond 10% handhaaft en niet verder toeneemt. Dat kan als de Levenseindekliniek zich daadwerkelijk uitsluitend met meer complexe verzoeken bezig houdt.

*De cijfers voor 2018 waren bij het publiceren van deze tekst nog niet bekend.