X

Consulent euthanasie

De consulent euthanasie is een arts of een verpleegkundige van de Levenseindekliniek die een (huis)arts terzijde kan staan als deze een euthanasiewens onderzoekt. Het gaat om (huis)artsen die zelf bereid zijn om het verzoek te honoreren, maar in specifieke gevallen niet verder komen zonder advies en begeleiding.

De consulent is een bron van expertise en ervaring op het gebied van euthanasie. Daar waar de arts moeite heeft met een euthanasieverzoek, euthanasie spannend vindt, omdat het wellicht de eerste keer is of het verzoek te ingewikkeld is, biedt de consulent begeleiding op maat. Niet om het euthanasieverzoek over te nemen, maar om er zorg voor te dragen dat het euthanasieverzoek binnen de vaste behandelrelatie van arts en patiënt kan blijven.

Vanuit de aanzienlijke expertise die de Levenseindekliniek de afgelopen jaren heeft opgebouwd, kunnen onze consulenten met de behandelaar meedenken en als dat gewenst is ook meelopen. We hebben gemerkt dat deze dienstverlening van het Expertisecentrum Euthanasie voorziet in een behoefte. Met de toenemende bekendheid neemt ook de vraag naar de consulent euthanasie toe. 

Aan de inzet van de consulent euthanasie zijn voor de arts die om deze dienstverlening vraagt geen kosten verbonden. Bijdragen van de Vrienden van de Levenseindekliniek maken deze ondersteuning mogelijk.