X

Het afgelopen jaar zijn we efficiënter en doelmatiger gaan werken, waardoor het aantal medewerkers niet evenredig aan de toename hoefde te stijgen. We hebben meer artsen ingezet om het eerste contact met de behandelaar te leggen. Het aantal te bespreken casus in ons multidisciplinair overleg nam dusdanig toe, dat de deelnemers een pilot hebben gevolgd om de werkwijze van het overleg te verbeteren. Zo kon sneller en effectiever worden overlegd.

Om de groeiende hoeveelheid hulpvragen goed te kunnen onderzoeken hebben we het aantal ambulante teams in 2017 uitgebreid van 52 naar 59 teams. We willen het aantal teams ook het komende jaar nog verder uitbreiden, om te voorkomen dat er bij de Levenseindekliniek wachtlijsten ontstaan en mensen in nood onnodig moeten wachten. Ook is een te grote werkdruk voor onze zorgverleners uitermate ongewenst.