X

Van de 703 euthanasiezaken van de Levenseindekliniek die in 2017 door de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie werden beoordeeld, kregen 700 zaken het oordeel zorgvuldig. Bij 3 casus (1 uit 2016 en 2 uit 2017) gaven de toetsingscommissies aan dat niet aan alle zorgvuldigheidscriteria was voldaan.

We merken dat de commissies meer dan voorheen mondelinge en schriftelijke toelichting vragen. Ook het Openbaar Ministerie heeft haar beleid aangescherpt. In 2017 stelde het OM voor het eerst onderzoek in naar de mogelijkheid om een arts strafrechtelijk te vervolgen vanwege een euthanasieverlening aan een ernstig demente vrouw.