X

We doen wetenschappelijk onderzoek naar hoe het hulpvragers die bij de Levenseindekliniek zijn afgewezen verder vergaat. Vragen die aan de orde komen zijn: hoe tevreden zijn deze hulpvragers en hun eventuele naasten over het contact met en het proces bij de Levenseindekliniek? Verandert de doodswens gedurende een jaar na afwijzing? Zijn de hulpvragers tot een jaar na afwijzing nog in leven? Zo nee, hoe lang na afwijzing zijn zij overleden en wat was de doodsoorzaak?

Het afgelopen jaar stond in het teken van het vinden van mensen die aan de onderzoekscriteria voldoen en aan het onderzoek willen meewerken. Het gaat daarbij om hulpvragers die vanuit bureauonderzoek voor euthanasie in aanmerking leken te komen, maar tijdens het proces zijn afgewezen. Het bleek moeilijker dan verwacht om mensen te vinden die aan het onderzoek kunnen en willen deelnemen. Omdat voor het onderzoek een representatieve studiepopulatie nodig is, is de fase om voldoende deelnemers te vinden verlengd. Het onderzoek zou 26 maanden duren. De planning voor afronding is nu juli 2020.