X

Het doel van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is om een laagdrempelige en effectieve opvang en afhandeling van klachten te treffen. De Levenseindekliniek heeft in dit kader een klachtenregeling opgesteld, die zowel bedoeld is om de klager recht te doen als om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Ons streven is om met behulp van onafhankelijke bemiddeling door de klachtenfunctionaris de relatie en het vertrouwen tussen klager en Levenseindekliniek te verbeteren en zo nodig te herstellen. In 2017 heeft de Levenseindekliniek negen klachten ontvangen, waarvan er zeven door bemiddeling van de klachtenfunctionaris tot een oplossing hebben geleid. Eén klacht is niet-ontvankelijk verklaard en één klacht is doorverwezen naar de Geschillencommissie. Bij klachten betreft het vaak psychiatrische casuïstiek. De indieners zijn ontevreden over onze manier van werken of de behandeling door ambulante teams.