X

Is het ambulante team van de Levenseindekliniek tot de conclusie gekomen dat de hulpvraag voldoet aan alle wettelijke zorgvuldigheidseisen, dan voeren arts en verpleegkundige zelf de euthanasie uit. De patiënt krijgt via een injectie een middel toegediend (euthanasie), of kan zelf een drankje innemen (hulp bij zelfdoding). Dit gebeurt overeenkomstig de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).