X

De casemanagers van de Levenseindekliniek, allen verpleegkundigen, doen aan de hand van het medisch dossier van een patiënt vooronderzoek om te beoordelen of de aanmelding voor verder onderzoek in aanmerking komt. Bij onduidelijkheid voert een arts, psychiater of verpleegkundige een verkennend gesprek met de hulpvrager. Als het vooronderzoek positief is afgerond, wijzen de casemanagers een ambulant team, bestaande uit een arts en een verpleegkundige, toe aan de patiënt. In andere gevallen wordt het verzoek al dan niet tijdelijk afgewezen.