X

Als euthanasie is verleend, schakelt het team een forensisch arts in en overhandigt het dossier aan deze arts. Deze meldt de euthanasie bij de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. De leden van deze commissie beoordelen of de euthanasieverlening aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen heeft voldaan. Als zij vinden dat niet aan alle eisen is voldaan, of als informatie in het dossier onduidelijk is, dan vragen zij de uitvoerend arts om in een gesprek meer uitleg te geven. Vinden zij daarna nog steeds dat de euthanasie niet aan alle zorgvuldigheidseisen heeft voldaan, dan melden zij dit bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en bij het Openbaar Ministerie.