X

Spoed en euthanasie niet verenigbaar

Circa 20% van de hulpvragen die de Levenseindekliniek ontvangt, vereisen urgent optreden. We vinden dat spoed en euthanasie onverenigbaar zijn. Euthanasie is planbare zorg en mag niet onverwacht komen. Daarom zoeken we de samenwerking met de KNMG en de NHG (scholing). We willen het ‘tijdig spreken over het levenseinde’ nader onder de aandacht te krijgen. Het tijdig spreken over het levenseinde door zorgverlener en patiënt is de oplossing om te voorkomen dat een euthanasieverzoek ooit een spoedeisend karakter krijgt.