X

Reductie minder-complexe euthanasieverzoeken

 

In 2018 ontvingen we 2.564 hulpvragen. Hiervan betrof 20% (511 hulpvragen) een patiënt met uitbehandelde kanker. De Levenseindekliniek duidt hulpvragen vanuit deze groep als minder complex aan. Het aantal minder-complexe euthanasieverzoeken willen we omlaag brengen door artsen te steunen met scholing en begeleiding. Daarnaast zijn we met koepelorganisaties van artsen in gesprek om te zoeken naar mogelijkheden om voor deze groep hulpvragers een adequate oplossing te vinden.

Totdat alternatieven gevonden zijn, helpt de Levenseindekliniek iedere patiënt met een hulpvraag.