X

Hoe vergaat het hulpvragers die door de Levenseindekliniek zijn afgewezen? Deze vraag willen wij graag beantwoord zien. Daarom laten wij wetenschappelijk onderzoek doen onder deze groep mensen. Vragen die wij stellen, zijn: hoe tevreden zijn de mensen die zijn afgewezen en hun eventuele naasten over het contact met en het proces bij de Levenseindekliniek? Verandert de doodswens gedurende een jaar na afwijzing? Zijn de hulpvragers tot een jaar na afwijzing nog in leven? Zo nee, hoe lang na afwijzing zijn zij overleden en wat was de doodsoorzaak?

Net als in 2017 stonden de activiteiten voor dit project in 2018 in het teken van het vinden van mensen die aan het onderzoek willen meewerken. We hebben specifiek gezocht naar hulpvragers die vanuit bureauonderzoek voor euthanasie in aanmerking leken te komen, maar tijdens het proces zijn afgewezen.

Het bleek moeilijker dan verwacht om mensen te vinden die aan het onderzoek kunnen en willen deelnemen. De zoektocht naar deelnemers is eind 2018 afgerond. Voor het onderzoek zijn 59 patiënten gevonden die meedoen. Besloten is dat dit aantal voldoende is om te zijner tijd conclusies te kunnen trekken. Naar verwachting wordt het onderzoek in juli 2020 afgerond.