X

Het ambulante team doet onderzoek of euthanasieverlening bij de patiënt mogelijk is. De arts en verpleegkundige van de Levenseindekliniek voeren daarvoor gesprekken bij de patiënt thuis. Het aantal gesprekken varieert per hulpvraag, omdat elke situatie anders is. Ook het tijdstraject verschilt. Soms is het een kwestie van weken. Bij complexe hulpvragen kan het om maanden gaan.