X

Als het ambulante team tot de conclusie komt dat de euthanasiewens van de patiënt ingewilligd kan worden, schakelt het een onafhankelijk arts, de SCEN-arts, in. SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. De SCEN-arts kijkt of aan alle wettelijke zorgvuldigheidscriteria is voldaan en adviseert het team om wel of niet tot uitvoering over te gaan. In de regel sluit het SCEN-advies aan bij de conclusies van het team van de Levenseindekliniek.

Bij psychiatrisch patiënten en als er sprake is van gevorderde dementie schakelt het team ook een onafhankelijk specialist in voor advies. Voldoet een hulpvraag niet aan de zorgvuldigheidscriteria dan moet de Levenseindekliniek het verzoek afwijzen. We doen momenteel onderzoek naar hoe het deze mensen vergaat en willen aan de hand van dit onderzoek vaststellen of aan deze groep mensen andere hulp geboden moet worden.