X

Zorgdragen voor optimale kwaliteit

In 2018 werkte de Levenseindekliniek met 68 ambulante teams. Elk team bestaat uit een arts en een verpleegkundige. Om alle medewerkers goed te kunnen aansturen en om ervoor te zorgen dat hun bevindingen en signalen in de organisatie gehoord worden, werven we in 2019 drie regiomanagers. Zij zijn de verbindende schakel tussen de teams in het land en de manager primair proces op het kantoor in Den Haag en zorgen voor laagdrempelige begeleiding. De regiomanagers zijn verantwoordelijk voor structurele begeleiding van nieuwe collega’s en houden met elke medewerker in hun regio jaarlijks een gesprek over hun functioneren.

Een nog aan te stellen kwaliteitsmedewerker bewaakt de kwalitatieve en kwantitatieve eisen die wij aan onze medewerkers stellen.