X

Patiënten die niet tevreden zijn over het contact dat zij met de Levenseindekliniek hebben, kunnen gebruik maken van de klachtenprocedure. De procedure is zowel bedoeld om de klager recht te doen, als om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. In 2018 ontving de Levenseindekliniek veertien klachten. Twee hiervan werden niet-ontvankelijk verklaard. Elf klachten konden via de klachtenfunctionaris worden opgelost. Eén klacht is doorverwezen naar de geschillencommissie. Bij klachten betreft het vaak psychiatrische casuïstiek. De indieners zijn ontevreden over onze manier van werken of de behandeling door ambulante teams.