X

Hulpvragen van psychiatrisch patiënten

Door de jaren heen ligt het aantal aanvragen van psychiatrische patiënten op 30% van het totaal (2012: 36%, langzaam dalend naar 27% in 2017 en 2018). Deze groep patiënten meldt zich met een per definitie zeer complexe hulpvraag. Euthanasiemeldingen van patiënten met een psychiatrische aandoening komen pas sinds 2011 voor in de rapportages van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Dit geeft aan dat deze hulpvragen ook voor de GGZ bijzonder complex en ingrijpend zijn.

 

Ondanks het gestaag toenemende aantal psychiaters dat zich met een euthanasieverzoek wil bezighouden, en de waardering die we opbrengen voor die psychiaters die hun nek op dit gebied uitsteken, hebben we te maken met onacceptabele wachttijden. De Levenseindekliniek heeft onvoldoende psychiaters die zich met deze groep bezig kan houden. We nemen elke hulpvraag direct na ontvangst van de (complete) aanmelding in behandeling. Doordat doorgaans de inzet van een psychiater voor het onderzoek nodig is en daarnaast het aantal hulpvragen groot is, ontstaat er teveel wachttijd tussen het moment dat een ambulant team met het onderzoek kan starten en het moment dat daarvoor een psychiater beschikbaar is. De Levenseindekliniek zet verschillende wervingsmiddelen in om het aantal voor de Levenseindekliniek beschikbare psychiaters uit te breiden.