X

De Levenseindekliniek evalueert aan het einde van het traject de werkwijze met nabestaanden en rondt het dossier af.