X

Deskundigheidsbevordering van onze medewerkers

De Levenseindekliniek wil kwalitatief hoogwaardige zorg leveren. Dit doen wij onder meer door te zorgen voor reguliere deskundigheidsbevordering van onze medewerkers. In 2019 gaat een deskundigheidsbevorderingsplan in werking, waarin we onze normen en deskundigheidseisen hebben vastgelegd. Onderdeel van het plan is het opzetten van een register. In dit register staat de accreditatie per medewerker vermeld, plus de deelname en inbreng van de medewerkers in multidisciplinaire overleggen van de Levenseindekliniek. Ook laat het systeem onze artsen en verpleegkundigen overzichtelijk zien welke deskundigheidsbevorderingsactiviteiten tot dan toe zijn gevolgd.

In 2019 breiden we onze driedaagse starttraining uit naar vier dagen en bieden jaarlijks twee geaccrediteerde studiedagen en vier regionale intervisiebijeenkomsten aan. Het is de bedoeling dat de medewerkers in twee jaar tijd minimaal drie studiedagen en zes intervisiebijeenkomsten volgen. Medewerkers met een vast dienstverband krijgen bovendien € 250,00 per jaar om externe nascholing te volgen.