X

Evenwichtige lastenverdeling

Een hulpvrager krijgt idealiter een team van de Levenseindekliniek uit zijn of haar eigen regio toegewezen. Het aantal artsen en verpleegkundigen per regio is verschillend en ook het aantal hulpvragen varieert per gebied. De casemanagers van de Levenseindekliniek streven ernaar elke medewerkers evenveel hulpvragen toe te wijzen, zodat de werkdruk evenredig wordt verdeeld. De Levenseindekliniek heeft momenteel voldoende artsen en verpleegkundigen om aan de vraag te kunnen voldoen. Alleen in regio’s waar onderbezetting is, werven we medewerkers en voor bepaalde specialismen (bijvoorbeeld psychiaters).