X

Afwijzen

De Levenseindekliniek kan een euthanasieverzoek om verschillende redenen afwijzen:

  • De patiënt voldoet niet aan de zorgvuldigheidscriteria;
  • De aanmelding is incompleet, bijvoorbeeld omdat een patiënt weigert een machtiging af te geven voor overleg met de huisarts;
  • Anderszins.

Sinds de oprichting van de Levenseindekliniek hebben we tot en met december 2018 9.865 hulpvragen ontvangen en zijn we in staat geweest om 2.702 verzoeken te honoreren. We hebben 1.050 verzoeken afgewezen, omdat we vaststelden dat niet aan de zorgvuldigheidscriteria werd voldaan. Daarnaast overleden mensen op een andere manier, waaronder palliatieve sedatie door de behandelend arts. Ook trekken hulpvragers soms een verzoek in.

Geconstateerd mag worden dat we een aanzienlijk deel van de verzoeken afwijzen. Van deze patiënten weten we niet hoe het hen verder vergaat en wat de afwijzing voor hen betekende. Dat is de reden dat de Levenseindekliniek in 2017 een wetenschappelijk onderzoek is gestart naar de vraag hoe het de hulpvragers die hun euthanasieverzoek door de Levenseindekliniek afgewezen zagen worden, vergaat. Het onderzoek zal 30 maanden in beslag nemen.