X

Mensen met een euthanasiewens kunnen bij de Levenseindekliniek een aanvraag doen door het aanmeldingsformulier in te vullen. Dit is online te downloaden en in te vullen op de website van de Levenseindekliniek of we sturen het op aanvraag per post toe. De medische administratie van de Levenseindekliniek opent een dossier en een medisch manager neemt contact op met de behandelaar. We willen graag weten hoe de behandelaar tegenover de hulpvraag van zijn of haar patiënt staat en of het een optie is dat de behandelaar zelf het euthanasieverzoek in behandeling neemt, eventueel met begeleiding van een consulent euthanasie van de Levenseindekliniek. Ook vragen we het medisch dossier op.