X

Fungeren als zorginstelling

De Levenseindekliniek fungeert als een zorginstelling. In de afgelopen jaren is gebleken dat we, gezien het karakter van onze organisatie, niet in bestaande hokjes passen. Als organisatie die fungeert als een vangnet, wensen we een structurele oplossing voor de groep mensen waarvoor wij werken. Daarbij past geen streven naar continuïteit of institutionaliseren van onze organisatie. Bovendien kenmerkt ons werk en onderzoek zich door een beperkt aantal, maar intensieve gesprekken. De huisarts kan een euthanasieverzoek vaak onderzoeken in meer frequente en kortere contacten. Dit leidt voor de Levenseindekliniek tot andere kosten dan voor een gemiddeld traject van een huisarts. Wel voldoen we in ons beleid zoveel mogelijk aan de voorwaarden die aan een zorginstelling worden gesteld.