X

Wettelijk kader

De Levenseindekliniek werkt strikt binnen de kaders van de euthanasiewet. Iedere uitgevoerde en gemelde euthanasie wordt getoetst volgens de in deze wet vastgelegde procedure en binnen de voor de beroepsgroep bestaande richtlijnen. De door de Regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE)in het voorjaar van 2015 gepubliceerde Code of Practice is ook voor de Levenseindekliniek een goede leidraad voor de interpretatie van de wet. Het beschrijft de overwegingen die de RTE’s maken bij het beoordelen van een euthanasiemelding.